wineo PURLINE Bioboden Holzubtik Obst

Nasza obietnica jakości

Jakość kontrolowana

Od dostawców surowców do gotowego, zapakowanego produktu – podłogi wineo muszą spełniać najbardziej surowe wymagania i przechodzą przez intensywny proces kontroli jakości.

Siedmiostopniowa kontrola jakości gwarantuje, że nasza licznie wyróżniona i nagradzana jakość wyznaczy w przyszłości kryteria.

Wysoka odpowiedzialność

Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Ciągła dostępność towaru, intensywne wsparcie ze strony marketingu i działu technicznego, kompetentne doradztwo, permanentne opracowywanie nowych technologii i udoskonalanie dotychczasowych wyróżniają wineo na skalę światową a także budują zaufanie oraz bezpieczeństwo u naszych partnerów.

Siegel csm Logo

Austriacki ekologiczny znak jakości (Das Österreichische Umweltzeichen ) ocenia produkty pod kątem, jakościowym, zdrowotnym i ekologicznym. Zasadniczo mogą być certyfikowane produkty, które pod względem zdrowotnym są nieszkodliwe. Spełnienie kryteriów sprawdzane jest co cztery lata.

Siegel PURLINE Bioboden Blauer Engel

Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) gwarantuje, że nasze produkty i świadczone usługi spełniają wysokie wymagania środowiskowe, zdrowotne i użytkowe. Dla każdej grupy produktu opracowywane są kryteria, które co trzy/ cztery lata kontrolowane są przez Federalny Urząd ds. Środowiska.

Siegel M1 Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję LZO.

Siegel PURLINE Bioboden Greenguard

Certyfikat GREENGUARD zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Siegel PURLINE Bioboden Affset A+ Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, znak A + na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.

Qualitätsversprechen PURLINE Bioboden KFB Logo

Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KFB.

Siegel PURLINE Bioboden TÜV geprüft

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) i TÜV Hessen oceniają produkty pod względem jakościowym, zdrowotnym i ekologicznym. Zasadniczo tylko produkty nieszkodliwe dla zdrowia mogą być certyfikowane tym znakiem.

Zertifikat PURLINE Bioboden

Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.