wineo PURLINE Bioboden Holzubtik Obst

Gwarantujemy wysoką jakość

Kontrolowana jakość

Od dostawców surowców po gotowy pakowany produkt.  Podłogi wineo muszą spełniać najwyższe standardy i podlegać intensywnej kontroli jakości. 7-krotna kontrola jakości gwarantuje, że nasza produkty wielokrotnie były nagradzane za wysoką jakość i nadal będą wyznaczać standardy w przyszłości.

Duża odpowiedzialność

Jako firma rodzinna w trzecim pokoleniu mamy świadomość dużej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Konsekwentnie staramy się zapewnić stałą dostępność naszych towarów, intensywne wsparcie w zakresie wykorzystania naszych produktów i marketingu, a także kompetentne doradztwo oraz stały rozwój naszych produktów – to wszystko charakteryzuje markę wineo, której zaufały już setki naszych partnerów handlowych na całym świecie.

Österreichisches Umweltzeichen

Siegel csm Logo

Österreichisches Umweltzeichen ocenia produkty pod względem jakościowym, zdrowotnym i ekologicznym. Zasadniczo tylko produkty nieszkodliwe dla zdrowia mogą być certyfikowane tym znakiem. Zgodnie z przyjętymi kryteriami produkty są poddawana przeglądowi co cztery lata.

Der Blaue Engel

Siegel PURLINE Bioboden Blauer Engel

Certyfikat Blue Angel gwarantuje, że nasze produkty i usługi spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wydajności. Dla każdej grupy produktów opracowywane są kryteria, które są poddawane przeglądowi co trzy albo cztery lata przez Federalną Agencję Środowiska. 

M1

Siegel M1 Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję LZO.

GREENGUARD

Siegel PURLINE Bioboden Greenguard

Certyfikat GREENGUARD zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

A+

Siegel PURLINE Bioboden Affset A+ Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, znak A + na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.

KFB

Qualitätsversprechen PURLINE Bioboden KFB Logo

Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KFB.

TFI-TÜV PROFICERT

Siegel PURLINE Bioboden TÜV geprüft

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) i TÜV Hessen oceniają produkty pod względem jakościowym, zdrowotnym i ekologicznym. Zasadniczo tylko produkty nieszkodliwe dla zdrowia mogą być certyfikowane tym znakiem.

Cradle to Cradle®

Zertifikat PURLINE Bioboden

Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywania podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.