wineo PURLINE Bioboden Holzubtik Obst

Our quality promise

Controlled quality

From the raw materials supplier to the finished, packed product – wineo flooring must satisfy the most stringent requirements and go through an intensive quality-assurance process. Seven-stage quality control guarantees that our excellent and multiple award-winning quality will continue to set standards in the future as well.

High level of responsibility

As a family-run company in its third generation, we carry a high level of social and sustainable responsibility. The consistent availability of goods, intensive application and market support, competent advice and permanent new and further development are typical of wineo and create trust and security among our market partners around the world.

Siegel csm Logo

The “Österreichisches Umweltzeichen” (Austrian eco-label) assesses products from quality, health-related and ecological standpoints. Basically, products can be certified only if they are harmless health-wise. The fulfilment of the criteria is checked every four years. Materials, solvent emissions, presence of environmentally and healthdamaging substances, health-damaging components, emission of heavy metals and other damaging substances.

Siegel PURLINE Bioboden Blauer Engel

“Der Blaue Engel” guarantees that our products and services fulfill high standards with regard to their environmental, health-related and consumer-friendly characteristics. For every product group, criteria were established which are checked by the German Federal Environmental Agency every three to four years.

Siegel M1 Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję LZO.

Just like the “Der Blaue Engel” (Blue Angel) quality mark in Germany, the M1 seal in the Finnish market labels our products as environmentally friendly, health-friendly and consumer-friendly. The focus is on emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

Siegel PURLINE Bioboden Greenguard

Certyfikat GREENGUARD zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

The Greenguard certificate ensures that a product fulfills the strictest and most comprehensive requirements for emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs) into the air.

Siegel PURLINE Bioboden Affset A+ Emissionsklasse

Podobnie jak Blue Angel w Niemczech, znak A + na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.

Just like the “Blue Angel“ in Germany, the A+ seal identifies our products as ecological, healthy and user-friendly in the French market.

Qualitätsversprechen PURLINE Bioboden KFB Logo

Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KFB.

Award from the competence centre for dynamic processes at Bielefeld University of Applied Sciences (FH). The flooring product Purline has passed the dynamic standard examination of rolling behaviour in accordance with the KFB roadmap.

Siegel PURLINE Bioboden TÜV geprüft

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) i TÜV Hessen oceniają produkty pod względem jakościowym, zdrowotnym i ekologicznym. Zasadniczo tylko produkty nieszkodliwe dla zdrowia mogą być certyfikowane tym znakiem.

The TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) and TÜV Hessen evaluate products from a quality, health and ecological point of view. Essentially, products can only be certified if they present no health risk.

Zertifikat PURLINE Bioboden

Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywania podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.

The Cradle to Cradle® certificate recognises the use of materials which do not damage the environment, are healthy and recyclable (technical recycling), the use of solar energy or other renewable energy types, the responsible utilisation of water, and the company's strategies for social responsibility.