Kontakt mit wineo

Osoba kontaktowa

Kontakt

Grzegorz Mazur
Dyrektor, Członek Zarządu

tel.        +48 71 374 02 60
fax        +48 71 735 13 50

e-mail: magdalena.popowicz@windmoeller.de
www.wineo-polska.pl