wineo PURLINE Bioboden Küche Obst

Certyfikowana jakość i odpowiedzialność

Kontrolowana jakość

Od dostawcy surowców po gotowy zapakowany produkt – podłogi wineo muszą sprostać najwyższym wymaganiom i przechodzą intensywną siedmiostopniową kontrolę jakości, która gwarantuje, że wielokrotnie wyróżniona i nagrodzona będzie wyznaczać standardy również w przyszłości.

Duża odpowiedzialność

Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Ciągła dostępność towarów, intensywne wsparcie działu technicznego i marketingu, kompetentne doradztwo jak i ciągły rozwój wyróżniają wineo i tworzą zaufanie oraz bezpieczeństwo wśród partnerów na światową skalę. 

Certyfikaty środowiskowe dla Biopodłóg PURLINE

 • Cradle to Cradle®

  Certyfikacja cradle to cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.

  C2C-Silver Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • Błękitny Anioł (Der Blaue Engel)

  Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 − 4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • Austriacki znak jakości (Österreichisches Umweltzeichen)

  Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • M1

  Fiński odpowiednik Blauer Engel w Niemczech.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • GREENGUARD

  Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • A+

  Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • KFB

  Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KFB.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1200 | wineo 1500

 • Declare

  Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.

                                      Kolekcje certyfikowane: wineo 1200 | wineo 1500

 • TFI-TÜV PROFiCERT

  Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.

                                         Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • eco-bau Switzerland (eco-bau Schweiz)

  Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.

                        Kolekcje certyfikowane: wineo 1200 | wineo 1500

 • FloorScore®

  Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.

                         Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu

 • BREEAM

  Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • DGNB

  Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.

                                       Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • LEED

  Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.

                                       Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

 • WELL

  Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków

  Kolekcje certyfikowane: wineo 1000 | wineo 1200 | wineo 1500

   

 • EPD

  Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa

                                       Kolekcje certyfikowane: wineo 1200 | wineo 1500