wineo Bodenbelag Wohnbereich

Warunki gwarancji

Nasze gwarancje

Nasze podłogi są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności produktu. A ponieważ naszą fabrykę opuszcza tylko sprawdzona jakość, mamy dla naszych podłóg daleko idące gwarancje, które wychodzą poza ustawowe świadczenia gwarancyjne. Nasze gwarancje odnoszą się do istotnych właściwości produktu, które Państwo jako użytkownicy oczekujecie w trakcie użytkowania podłogi. Od odporności powierzchni do ogólnej stabilności produktu gwarancje obejmują szerokie właściwości. Gwarancje na podłogi wineo są zróżnicowane wg klas ścieralności jak i zastosowanych płyt nośnych w zakresie laminatu. Zaczynają się od 15 lat, a kończą na 30 latach dla bardzo odpornych paneli podłogowych. Aby skorzystać z gwarancji na nasze produkty, potrzebujecie Państwo od nas podpisanego certyfikatu gwarancyjnego w połączeniu z dowodem zakupu od dealera, który identyfikuje produkt jako produkt wineo.
 

I proszę bardzo:

 • Wyszukujecie Państwo podłogę marki wineo u autoryzowanego dealera lub montażysty.
 • Używacie wyłącznie oryginalnych dodatków wineo i dopuszczone materiały czyszczące.
 • Montujecie sami lub zlecacie montaż zgodnie z instrukcją montażu wineo
 • Otrzymujecie osobisty certyfikat gwarancyjny po wysyłaniu do nas E-Mail wpisując w tytule „Anforderung  persönliche Garantiebescheinigung- Wniosek o wystawienie certyfikatu gwarancyjnego” na adres garantie@windmoeller.de wraz z następującymi danymi:
  • Imię, nazwisko i pełny adres
  • Jaka podłoga została zamontowana?
  • Do użytku publicznego czy prywatnego?
  • Kopia faktury
 • Wystawiamy Państwu pisemne zaświadczenie gwarancyjne na zakupiony produkt i wysyłamy pocztą.

 

Proszę zachować pismo włącznie z potwierdzeniem w razie ewentualnego roszczenia reklamacyjnego.  

Wskazówki / Warunki umowy objęte drobnym drukiem

Metody rejestracji roszczeń gwarancji

W przypadku roszczeń, proszę zwrócić się do sprzedawcy towaru, który skieruje zgłoszenie reklamacyjne firmie Windmöller GmbH.

Gdy firma Windmöller zaakceptuje reklamację w ramach gwarancji wineo, firma dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę i wymianę uszkodzonego materiału; nie pokrywa powiązanych kosztów robocizny. Wineo wymienia panel / panele w oryginalnym dekorze, jeśli jest dostępny, jeśli nie, będzie to materiał równoważny lub wyższej jakości w przypadku gdy materiał oryginalny nie jest dostępny. Wymienione panele podlegają pozostałemu okresowi gwarancji. Ww. zadośćuczynienie stanowi jedyną i wyłączną pomoc dla klienta w uwzględnieniu żądań w ramach tej gwarancji.  

Powyższa gwarancja nie jest przenoszona. Ogranicza się do pierwszego konsumenta. Każde roszczenie reklamacyjne musi zostać sporządzone w formie pisemnej w przeciągu 30 dni, po stwierdzeniu wady. Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub montażystą.
Aby móc skorzystać z serwisu gwarancyjnego, wymagany jest dowód zakupu. Faktura lub inne dokumenty, które dokumentują datę zakupu, muszą zostać przesłane przez dealera do działu obsługi klienta Windmöller lub przedstawione osobiście. Wszelkie spory związane z niniejszą gwarancją lub naruszeniem gwarancji muszą być rozstrzygnięte w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego zgodnie z prawem niemieckim.