Verlegeanleitung Laminat Paneel verlegen

Panele na ogrzewanie podłogowe

Instrukcja montażu

Układanie paneli na ogrzewaniu podłogowym należy wykonać z zastosowaniem odpowiednich wytycznych

Panele na ogrzewanie podłogowe

Prawidłowy dobór i montaż paneli

Zasadniczo możliwe jest układanie paneli wineo na ogrzewaniu podłogowym, dotyczy to podłóg laminowanych jak i winylowych.

Dotyczy to także elektrycznych systemów grzewczych pod warunkiem, że jest to tzw. ogrzewanie zbiorcze, tzn. z elementami grzewczymi znajdującymi się w posadzce albo pod posadzką, w którym następują stopniowe zmiany temperatur.

Z uwagi na istnienie różnych systemów grzewczych na rynku, wineo nie ponosi odpowiedzialności za ułożenie podłogi na ogrzewaniu podłogowym. Stroną odpowiedzialną jest w tym wypadku producent systemu grzewczego.

Przy układaniu podłóg na ogrzewaniu podłogowym należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby temperatura warstwy wierzchniej posadzki w żadnym punkcie nie przekraczała 27ºC. Dotyczy to także okresu grzewczego.

Warunkiem koniecznym obok protokołu funkcjonowania jest również protokół grzewczy z adaptacji podłoża. Odnosi się to także do systemów grzewczych na starych posadzkach.

Dodatkowo powinno się przeprowadzić w miejscu wyznaczonym na posadzce tzw. pomiar współczynnika CM, który może wynosić przy posadzkach cementowych <1,8 CM%, a przy posadzkach anhydrytowych nie więcej niż < 0,3 CM%. Zaleca się, aby osoba zlecająca wykonanie pomiaru potwierdziła pisemnie skład posadzki, co pozwoli wyznaczyć właściwą metodę pomiaru.

Pomiędzy posadzkę, a warstwę podłogi należy przede wszystkim ułożyć folię paroizolacyjną o minimalnej grubości 0,2 mm. Alternatywą jest folia paroizolacyjna zintegrowana z innym materiałem podkładowym. Przy wyborze materiału podkładowego trzeba zwrócić uwagę na wystarczająco niską wartość współczynnika izolacji termicznej ≤0,6 m²K/W. Uwaga: przy podłogach wineo ze zintegrowaną matą wyciszającą (np.: Sound Protect Eco) nie wolno układać dodatkowej warstwy podkładu, w tym wypadku układa się jedynie osobno paroizolację.

Podłogę układamy bezpośrednio po zakończeniu okresu adaptacji posadzki. W tym okresie nie wolno składować na posadzce żadnych materiałów budowlanych czy paczek z podłogą. Pomieszczenia należy dobrze przewietrzyć, jednak powinno się unikać przeciągu.

3 dni po ułożeniu podłogi można uruchomić ogrzewanie. Należy zwrócić uwagę na to, że okres od rozruszania systemu ogrzewania do osiągnięcia całkowitego obciążenia wynosi około 5-7 dni, na każdy etap przypada 5ºC. Ta procedura dotyczy również sezonowych uruchomień