Mann Strom elektronisch geladen

Panele antystatyczne

Panele z powłoką antystatyczną

Komfortowa podłoga bez mikrowyładowań elektrycznych

Panele antystatyczne

Panele z powłoką antystatyczną

Podłogi laminowane wineo odznaczają się wysokimi standardami jakości. W kolekcjach paneli laminowanych wineo (patrz - katalog produktów) dodatkowo zaznaczona jest cecha antystatyczności. Elektrostatyczne naładowanie jest procesem złożonym i powstaje podczas chodzenia po parkietach i podłogach laminowanych. Pomiędzy dwoma ciałami wytwarza się elektrostatyczne pole napięcia, ponieważ ładunki dodatnie i ujemne nie mają ujścia kiedy przewodność ciała jest zakłócona.

Silny wpływ mają połączenie podeszwy buta oraz powierzchni podłogi, prędkość i styl poruszania się, odzież oraz czynniki klimatyczne (np. wilgotność powietrza i temperatura). Człowiek narażony na niekorzystne warunki potrafi „naładować” się aż do 25 KW. Podczas zbliżenia do elementów uziemionych dochodzi do rozładowania elektrycznego (tzw. kopnięcia prądem). Ludzkie wyładowania są odczuwalne od ok. 2 KW, a ponad 4 KW potrafią być bolesne.

Panele laminowane wineo z powłoką antystatyczną, inaczej antystatycznymi właściwościami, redukują elektryczne napięcia, odprowadzając je do podłoża zanim dojdzie do odczuwalnego rozładowania. Ponadto przy wszystkich podłogach o powierzchni antystatycznej jest łatwiej o utrzymanie czystości, ponieważ brud i kurz nie przylegają tak mocno jak w przypadku podłóg pozbawionych tej właściwości.

Po ułożeniu podłogi zalecamy, aby do pierwszego czyszczenia paneli laminowanych wineo, użyć środków czyszczących do laminatu Dr. Schutz. Po takim zabiegu podłoga zostanie oczyszczona z wszelkich zabrudzeń, a właściwości antystatyczne zostaną aktywowane. Powierzchnia będzie gotowa na wyzwania codzienności: wytrzymała i łatwa w pielęgnacji normalnymi środkami czyszczącymi (patrz – osobna instrukcja pielęgnacji).