Instrukcja układania paneli laminowanych

Podłoga laminowana wineo, a także podłoga winylowa w wersji Multi-Layer jest produkowana z wysokojakościowej żywicy melaminowej w wielu różnorodnych formatach i optyce. Więcej informacji uzyskają Państwo zapoznając się z danymi technicznymi naszych kolekcji.

 

Informacje ogólne

Podłoga laminowana / Multi-Layer musi być przechowywana w środowisku suchym. Folia ochronna nie jest zabezpieczeniem trwałym w przypadku kiedy produkt jest narażony na długotrwałe przebywanie w zwiększonej wilgotności. Przed przetworzeniem, proszę zwrócić uwagę czy został Państwu dostarczony pełnowartościowy produkt – po przycięciu lub ułożeniu podłogi, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Do układania podłogi laminowanej wineo / Multi-Layer obowiązują odpowiednie normy, wytyczne oraz referencje, które działają w obrębie konkretnego państwa.

W Niemczech, w szczególności, powinny być przestrzegane następujące wytyczne:

VOB Część C, DIN 18365 Układanie paneli

 • Minimalne wymagania dla jastrychów DIN 18560 następujących przepisów technicznych, w szczególności w Niemczech:
 • Publikacja BEB: "Ocena i przygotowanie podłoży, montaż wykładzin elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych"
 • DIN 18202 "Dozwolone w budownictwie"
 • Instalacja Ogrzewania Klimatyzacji ZV broszura: "Koordynacja montażu przy ogrzewaniu podłogowym"

 

Uwaga: Montażysta powinien zgłosić swoje zastrzeżenia (po jej kontroli, a przed ułożeniem podłogi) w szczególności przy:

 • większych nierównościach podłoża
 • rysach w podłożu
 • niedostatecznie suchym podłożu
 • zbyt miękkim, porowatym i szorstkim podłożu
 • podłożu zanieczyszczonym np. przez substancje oleiste, wosk, lakier, resztki farby
 • nieodpowiedniej wysokości jastrychu w stosunku do kolejnych elementów montażowych
 • złej temperatury podłoża
 • nieodpowiednim klimacie pomieszczenia
 • braku protokołu ogrzewania przy ogrzewaniu podłogowym
 • braku wystającej krawędzi taśmy izolacyjnej
 • braku oznakowania punktów pomiarowych w konstrukcji grzewczej podłogi
 • braku rozplanowania fug (Źródło: Komentarz DIN 18365 Wykładanie Podłóg)

Ogrzewanie podłogowe: przy wodnym ogrzewaniu podłogowym temperatura powierzchni maks. 27°C. Przy użytkowaniu innych systemów grzewczych prosimy o kontakt z działem technicznym Windmöller flooring products GmbH. Aby wyrównać nierówności podłoża zaleca się użycie odpowiedniego materiału wyrównującego. Proszę zapoznać się z zaleceniami dostawcy pomocniczych materiałów budowlanych.

Aklimatyzacja podłogi laminowanej wineo / Multi-Layer

Podłoga powinna leżakować w pomieszczeniu docelowym przez minimum 24 godziny przed ułożeniem, uwzględniając wszystkie następujące założenia.

 

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

 • Temperatura powietrza w pokoju > 18°C
 • Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C
 • (optymalna temperatura podłogi to 18-20 °C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
 • Optymalna wilgotność powietrza 50% - 65%(maks.)

 

Maty podkładowe

Materiały podkładowe pod panele mogą mieć znaczny wpływ na komfort użytkowania. Przy niektórych kolekcjach maty podkładowe są już zintegrowane z panelami. Do pozostałych kolekcji trzeba użyć dedykowanych, oryginalnych podkładów firmy wineo.

 

Podłoża

Podłogi laminowane/ Multi-Layer można montować w systemie pływającym na każdym typie jastrychu: na drewnie, deskach, płytach wiórowych, PCV, powierzchni z tworzywa sztucznego, linoleum, na podłogach z kamienia, ceramiki i marmuru (po gruntownym oczyszczeniu). Wykładziny włókiennicze muszą zostać bezsprzecznie usunięte z podłoża.

Na podłożach mineralnych generalnie wymagana jest dodatkowa paraizolacja z folii PE o min. 0,2 mm grubości (lub produktu równoważnym technicznie).

W pomieszczeniach: nie podpiwniczonych, ze sklepieniem łukowym bądź z rozbudowanym wjazdem powinno się zastosować folię PE o grubości min. 1,2 mm, lub folię jastrychową nakładaną naprzemiennie. Złączenia naprzemienne trzeba uszczelnić odpowiednim materiałem zabezpieczając w ten sposób dostęp wilgoci. Dotyczy to również pomieszczeń o zwiększonej wilgotności powietrza lub montowaniu bezpośrednio na posadzce betonowej.

Warstwę paroizolacyjną układa się pod materiał podkładowy. Ostatecznie użyte maty podkładowe powinny być oryginalnym i dedykowanym produktem firmy Windmöller. W przypadku kolekcji podłóg z już zintegrowaną matą podkładową układanie następuje również jak powyżej. Użycie maty podkładowej innego producenta może skutkować utratą gwarancji na panele podłogowe. W razie dylematu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Windmöller GmbH.

 

Montaż

W celu uzyskania optymalnych wyników instalacji oraz osiągnięcia jak najmniejszej ilości odpadów materiału, zaleca się zmierzyć powierzchnię przeznaczoną do montażu i rozdzielenie ilości materiału montażowego i układania odpowiednio wg. planu pomieszczenia. Odległość między krótkimi fugami naprzemiennych paneli powinna być nie mniejsza niż 30 cm długości.

Montaż powinien przebiegać od strony lewej do prawej. Podłogę laminowaną należy układać równolegle do źródła światła w pomieszczeniu, tzn. równolegle do padających promieni świetlnych. Dzięki temu uzyskacie Państwo lepszy wygląd. W długich, wąskich pomieszczeniach panele należy układać w kierunku podłużnym. Stabilność ułożonej powierzchni laminowanej jest dzięki temu wyraźnie lepsza, powierzchnia jest bardziej elegancka, a Państwo oszczędzacie wysiłku, związanego z przycinaniem paneli.

Przy układaniu przez kilka pomieszczeń łącznie proszę rozdzielić powierzchnię w obrębie drzwi lub przejść przy pomocy przeznaczonych do tego celu profili. Należy przewidzieć minimum 10 mm odstępu od wszystkich stałych przedmiotów i ścian. Fuga dylatacyjna powinna zostać zachowana również przy stałych instalacjach w pomieszczeniu, takich jak np. rury lub filary. Nie można jej wypełniać kablami, sylikonem lub innymi materiałami.

Pierwszy panel należy położyć w lewym rogu pomieszczenia kładąc każdy następny element w taki sposób, aby bok z piórem (wypustem) skierowany był w stronę ściany. Trzeba uważać aby wpust i pióro na głowicy idealnie się dopasowały. Przy dopasowaniu złączeń można sobie pomóc lekkim stuknięciem młotka (biały i gumowy).

Pozostałą częścią elementu z pierwszego rzędu rozpocząć kolejny rząd. Należy zwrócić uwagę na to, aby styki czołowe były przesunięte co najmniej o 30 cm w bok w stosunku do styków rzędu poprzedniego. Pierwszy element drugiego rzędu wsuwamy pod kątem ok. 30° w wyżłobienie elementów już położonych i układamy go płasko na podłodze. Każdy następny panel montujemy w ten sam sposób zaczynając od długiej krawędzi pod kątem i dociskając już płasko na głowicy.

Przed ułożeniem ostatniego rzędu, mierzona jest odległość pomiędzy ścianą i przedostatnim rzędem i przenoszona szkicem na panele. Szerokość ostatniego rzędu paneli, powinna odpowiadać przynajmniej połowie szerokości panela podłogowego.

Układanie w pomieszczeniach o maks. długości ścian wynoszącej 10 m lub powierzchni 100 m2 można realizować w całości bez stosowania szczelin dylatacyjnych. Dla bardzo wąskich, długich pomieszczeń muszą zostać zastosowane odpowiednie profile dylatacyjne. W pomieszczeniach przecinanych przez pionowe elementy architektoniczne (filary, ściany, otwory drzwiowe itp.) trzeba również zastosować profile dylatacyjne (min. 10 mm dylatacji) na wysokości występujących elementów. Przy instalacji listew, profili dylatacyjnych czy zakończeniowych, trzeba pamiętać aby nigdy nie były montowane na stałe do podłogi.

 

Prace wykończeniowe

 • Usunąć klocki dystansowe.
 • Ułożyć listwy podłogowe, przy czym nigdy nie mocować ich do podłogi, aby podłoga mogła swobodnie pracować.
 • Szczeliny dylatacyjne rur itp. przykrywane są rozetkami lub uszczelniane są masą do wypełniania szczelin o długotrwałej elastyczności.
 • W miejscach, w których nie można ułożyć żadnych profili lub listew przypodłogowych, szczelinę krawędziową trzeba uszczelnić masą do wypełniania o długotrwałej elastyczności (zastosować sznur wypełniający/sznur z pianki 6 mm).